บทความนี้อธิบายถึงขั้นตอนการสร้างบ้านตั้งแต่เริ่มต้นจากการออกแบบจนถึงการยื่นกู้และการเริ่มก่อสร้างบ้านโดยทั่วไป

1.       เลือกแบบบ้านที่ถูกใจ
ตัดสินใจว่าจะเป็นแบบสองชั้น หรือชั้นเดียว ดูตามอินเตอร์เน็ท ก็ได้ครับ หรือจะไปดูตามบ้านจัดสรร ต่างๆ ก็ได้ แล้วเอาแบบแปลนมา ให้สถาปนิกเขียนแบบให้

1.1 การเขียนแบบ ก็ตกลงเรื่องราคาให้ดีครับ โดยปกติน่าจะ ไม่เกิน 7 เปอร์เซ็นต์ของราคาบ้าน
1.2 หลังจากที่ได้แบบทางสถาปัตย์แล้ว ติดต่อจ้างวิศวะกรโยธา เพื่อดำเนินการคำนวนโครงสร้างครับว่า
ต้องใช้วัสดุ   อะไร เท่าไหร่
พอมาถึงตรงนี้แล้ว คุณจะได้แบบบ้านที่สมบูรณ์ เพื่อไปขอยื่นกู้ กล่าวคือ คุณจะต้องมีแบบทางสถาปัตย์
และรายการคำนวนโครงสร้างจากวิศวกร
1.3 แบบบ้านทุกหน้า ต้องมีลายเซ็นของสถาปนิก และวิศวกรที่ออกแบบด้วยครับ
1.4 นำแบบที่ได้ ส่งต่อ (จ้าง) ผู้รับเหมาที่เราไว้ใจ เพื่อประเมินราคาในการก่อสร้างทั้งหมดครับ
ตรงนี้ก็อาจต้องใช้เวลาอีกเหมือนกัน สรุป เรื่องราคาของ ค่าแรง งวดงาน งวดเงิน ค่าปรับล่าช้าให้ชัดเจน
ขั้นตอนนี้ผมหมายถึงตัว สัญญานะครับ

2. แบบบ้านจะต้องถูกกฏหมายครับ จุดที่ต้องเน้นมี..
2.1 ระยะร่น หมายถึงผนังบ้านกับตัวรั้ว ถ้ามีช่อง ต้องห่งจากรั้ว อย่างน้อย 2 เมตร
2.2 ระบบสุขาภิบาล เรื่องบ่อเกรอะ บ่อซึม ถังดักไขมัน ควรมีไว้ให้ครบตามกฏหมายกำหนดครับ
2.3 รั้วบ้านใช้ร่วมกับบ้านอื่น หรือเป็นของตัวเอง เคลียร์ให้เรียบร้อยครับ
2.4 ทางเข้าบ้าน เป็นที่ดินของเราเอง หรือภาระจำยอม ต้องให้เคลียร์อีกเหมือนกันครับ

3.ขั้นตอนการยื่นขออณุญาติ
3.1 แบบพิมพ์เขียว
(เดี๋ยวนี้แบบพิมพ์เขียวไม่นิยมแล้วครับ มีแต่ที่ปริ๊นออกมาจากคอมด้วย CAD ขนาด A3 แต่ไม่เป็นไร ใช้ได้เหมือนกันครับ)
3.2 โฉนดที่ดิน พร้อมสำเนา
3.3 บัตรประชาชนพร้อมสำเนา
3.4 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

ไปยื่นขอใบอนุญาตปลูกสร้างที่เขตครับ
เขตจะใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ เพื่อไปตรวจสอบหน้างาน และออกใบอนุญาตให้ครับ

ยังไม่ถึงขั้นตอนยื่นกู้…เย็นไว้ครับ..เรามาว่าด้วยเรื่องสัญญากันก่อน
หลังจากที่ได้สัญญา มาตรฐานจากอินเตอร์เน็ทแล้ว
อาจมีหลายจุดที่ต้องให้ความดูแลเป็นพิเศษครับ เพราะมันคือหัวใจของการสร้างบ้านตัวหนึ่งเลยครับ

ว่ากันตั้งแต่
1. ชื่อที่อยู่ที่ชัดเจน ของผู้รับเหมาครับ เป็นใครมาจากไหน สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ที่อยู่ออฟฟิส ให้ชัดเจนครับ
2. เรื่องรายการวัสดุ หรือใบ BOQ ต้องให้ชัดเจนครับ ว่าบ้านเราใช้วัสดุอะไร แบบไหน ไล่ตั้งแต่ เสาเข็ม
ไปจนถึงกระเบื้องหลังคาได้ยิ่งดีครับ ถึงขั้นตอนนี้ใช้เวลามากเหมือนกันครับ
3. การแบ่งงวดงาน งวดเงิน ขอเน้นว่าอย่าให้สมน้ำสมเนื้อเด็ดขาด ควรเขียนสัญญาให้เราได้เปรียบเข้าไว้ครับ กล่าวคือ

3.1 ถ้าเป็นไปได้ ควรแบ่งงวดงานให้มากที่สุด (อย่าให้น่าเกลียดมากครับ ขึ้นอยู่กับแบบบ้านด้วย)
โดยปกติน่าจะอยู่ที่ 5-7 งวด ครับ เผื่อพี่แกทิ้งงานตอนไหน จะได้เหลือเงอนไว้จ้างคนต่อไป
3.2 ควรระบุให้ชัดเจน ว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วถึงจ่าย ขอย้ำว่าในการร่างสัญญา ควรให้ปริมาณงานมากกว่าจำนวนเงิน
ที่ต้องจ่าย ครับ
3.3 ควรเน้นไปจ่ายในช่วงสุดท้ายมากหน่อยครับ จ่ายน้อยๆ ในงวดแรกๆ
(แต่อันนี้คิอว่าคงไม่มีผู้รับเหมาเจ้าไหนยอมง่ายๆ ต้องใช้ศิลปะในการเจรจานิดหน่อยครับ)
3.4 ถ้าเป็นไปได้ ควรขอเครดิตการันตีไว้ด้วยครับ เผื่อทิ้งงาน
3.5 ควรระบุว่า ต้องจ่ายเงิน ภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จงานในแต่ละงวดครับ เผื่อเราหมุนเงนไม่ทันครับ
ของผมแค่ 3 วัน …หาเงินกันขาลาก

4. เอกสารที่ต้องมีแนบกับสัญญา
4.1 สำเนาทะเบียนบ้าน ประชาชนทั้งของเรา และผู้รับเหมา
4.2 รายการวัสดุก่อสร้าง อย่างละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
4.3 แบบบ้านที่ยื่นขอก่อสร้าง พร้อมลายเซ็นวิศวกร และสถาปนิกผู้ออกแบบ
4.4 หากผู้รับเหมาเป็นวิศวกร หรือสถาปนิก ควรมีสำเนาใบรับอนุญาตด้วยครับ
4.5 สำเนาโฉนด

มาถึงขั้นตอนนี้…เกือบๆ จะยื่นกู้ได้แล้วครับ
สรุปแล้วในมือของคุณตอนนี้มี

1. แบบบ้าน (แบบพิมพม์เขียวหรือปริ๊นคอมก็ตามแต่)
2. สัญญาว่าจ้างระหว่างเรากับผู้รับเหมา
3. ใบรายการวัสดุพร้อมประเมินราคาจากผู้รับเหมา
4. ใบอนุญาตก่อสร้าง
5. โฉนดที่ดิน
6. ลืมครับ…ตกไปประเด็นนึง สำหรับเรื่องโฉนดที่ดิน…..ถ้าหากว่าโฉนดของที่ดินที่จะปลูกสร้างไม่ใช่ชื่อเราเป็นเจ้าของ
ต้องให้เขาทำหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างได้ครับ (ถึงแม้ว่าจะนามสกุลเดียวกันก็ตาม)โดยแบบฟอร์มที่สำนักงานที่ดินเขตก็มีให้
หรือ จะทำขึ้นมาเองก็ได้ครับ โดยขั้นตอนนี้จะต้องไปยื่นพร้อมกับหลักฐานตอนขออนุญาตก่อสร้างครับ โดยหลักฐานเพิ่มเติมก็จะมี
6.1 หนังสือยินยอม
6.2 สำเนาประชาชน ทะเบียนบ้านของเจ้าของโฉนดผู้ยินยอม

แต่ถ้าโฉนดเป็นชื่อเรา และปลอดภาระอยู่แล้ว ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยครับ

จบสิ้นแล้วครับ ในส่วนของการเตรียมเอกสาร เพื่อขอยื่นกู้ แต่อย่างไรก็ตามทุกขั้นตอนที่ผมกล่าวมาข้างต้น ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบอย่างสูงครับ อย่าใจร้อน โดยเฉพาะการเลือกแบบบ้าน แก้ไขแบบ และการร่างสัญญา

Advertisements