ก่อนเป็น Community Mall

การตัดสินใจลงทุนด้านค้าปลีก ประเภท Community Mall นอกเหนือจากปัจจัยอื่นๆ เรื่องความพร้อมของเงินทุน ที่ดิน สิ่งที่เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานของกลุ่มก้อน ประชากรเป้าหมายในพื้นที่รัศมี 3 – 5 กิโลเมตร ที่น่าสนใจของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น ‘มืออาชีพ’ รวมทั้ง ‘มือใหม่หัดขับ’
ทีมงานกอง บก.บห. ได้ไล่เรียงนำมาเล่าสู่กันฟังไว้
เรื่องนี้เป็นทฤษฎีที่นักเรียนในห้องเรียน MBA พลิกตำราหน้าไหนๆ ก็ตำราเดียวกัน ความต่างเกิดขึ้นจากกลยุทธ์ ของแต่ละค่ายที่จะหยิบมาเป็นลูกเล่นพลิกแพลง ให้ลูกค้าตื่นตา ตื่นใจได้อย่างไร
การศึกษาความเป็นไปได้ ให้รู้ตัวตนว่า ลูกค้าของคุณเป็นใคร ชอบอะไร นั่นแหละ จึงจะแสวงหาสินค้า – บริการมาให้แบบตรงใจได้
เป็นเรื่องไม่ยากที่เจ้าของโครงการก็สามารถทำได้เอง แต่ส่วนใหญ่มักจะมอบให้มืออาชีพด้านงานวิจัย เป็นคนลงพื้นที่ เกาะติดจนพบตัวตน ลูกค้าจากกลุ่มตัวอย่าง ในจำนวนที่จะพอเป็นตัวแทนประชากร ด้านสถิติศาสตร์ได้

รัศมีทำการของการสำรวจ 3 – 5 กิโลเมตร

‘เพศ’ ก็มีความสำคัญ
ความชอบก็ไม่เหมือกัน
เขาชอบอะไร เธอชอบอะไร


โสด ไม่โสด อยู่คนเดียว อยู่สองคน
บ้านที่มีเด็ก ครอบครัวใหญ่ มีปู ย่าตายาย
การใช้ชีวิตย่อมแตกต่าง

อัตราการเพิ่มของประชากร
ในรอบ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา มีหมู่บ้าน
มีชุมชนเกิดใหม่ แสดงความหนาแน่นของประชากรได้ดี

อาชีพของพวกเขา เป็นเจ้าของกิจการ
เป็นมืออาชีพ เป็นแม่บ้าน พ่อบ้าน
สะท้อนรายได้ต่อครัวเรือน และกำลังซื้อ

คุณภาพชีวิต
ต้องลงลึก ว่าพวกเขามีไว้…
ในครอบครองหรือไม่
เพื่อมีธุรกิจไว้รองรับ

แผนงานการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า เมื่อรู้จักตัวตน ค้นจนพอเห็นเค้าลางของลูกค้าแล้ว แผนการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อ

Source: http://www.OHMMag.com

Advertisements