ปัญหา: ในจอโปรเจคเตอร์โชว์ Presenter’s view แต่ในจอคอมพิวเตอร์โชว์ Full Screen presentation (Macbook Pro)

แก้ปัญหา: ปรับเลือกสลับ view กับ screen ให้ถูกต้องโดย

1. เลือก Setup slide บนเมนู Slide Show

2. คลิ๊กปุ่ม Screen ด้านล่างของwindow setup slide  เลือก screen ให้ถูกต้อง

 

Advertisements