ความต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง มักเป็นจุดประสงค์ต้นๆของคนทำงานอย่างเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พักอาศัยในเมือง ซึ่งมักจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลมากกว่าในชนบทซึ่งมักนิยมอยู่เป็นครอบครัวใหญ่

ในการจะซื้อบ้านสักหลัง คงมีเพียงแค่กลุ่มคนส่วนน้อยที่มีกำลังความสามารถซื้อด้วยเงินสด กลุ่มคนส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยเงินกู้จากธนาคารเป็นหลัก ดังนั้นความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยแต่ละหลังมักจะขึ้นอยู่กับ 3 องค์ประกอบหลักคือ 1)รายได้ประจำเดือน 2)อายุผู้กู้ ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลากู้ และ 3)อัตราดอกเบี้ยชำระเงินกู้

อีกนัยหนึ่งคือคนรายได้ปานกลางแต่อายุยังน้อยอาจมีความสามารถในการซื้อบ้านหลังใหญ่ราคาเท่าๆกับคนรายได้เยอะที่อายุมากแล้วนั่นเอง ตารางด้านล่างนำเสนอกำลังซื้อบ้านของคนในช่วงอายุต่างๆตามรายได้ที่ได้รับที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6.5%

อย่างไรก็ดีธนาคารจะพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบเพิ่ม เช่น ผู้กู้จะกู้ได้ในจำนวนที่ไม่เกิน 40 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ และคำนวนความสามารถในการผ่อนแต่ละที่ไม่เกิน 40% ของรายได้

กำลังซื้อบ้านของพนักงานอายุงาน 2-3 ปี เงินเดือน 20,000 บาทอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 บาท

พนักงานอายุ 30 ปีที่มีเงินเดือน 70,000 บาท สามารถผ่อนบ้านราคา 4.3 ล้านบาทเท่าๆกับคนอายุ 55 ปีที่มีรายได้ 125,000 บาท

house-purchasing-power_hires

ที่มา: http://www.terrabkk.com

Advertisements